Dispensation til midlertidige terrænændringer i f. m. nedgravning af spildevandsledning og jordvarme, samt tilhørende brønde

Publiceret 06-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3c og 3au, Brejning By, Gauerslund, Brejning Strand 105, 7080 Børkop i Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, jf. gennemgang i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/10824.

21/10824 Dispensation til midlertidig terrænændring.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler