Dispensation til midlertidig etablering af arbejdspladser i forbindelse med renovering af broen over Oddesund

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3x og 3z, Vejbjerggård Hgd., Humlum og matr. 89a, Serup By, Odby, alle i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14300.

Dispensation til midlertidig etablering af arbejdspladser i forbindelse med renovering af broen over Oddesund

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler