Dispensation til midlertidig autocamperplads

Publiceret 30-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 198, Kær, Ulkebøl i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11029.

Dispensation til midlertidig autocamperplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler