Dispensation til matrikulær udskillelse af kommunevejen Ekkodalen,

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.11cs, Erritsø By, Erritsø, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk., jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel hvorved der fastlægges nyt skel. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14409.

Dispensation til matrikulær udskillelse af kommunevejen Ekkodalen,

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler