Dispensation til genopførelse af offentlig toiletbygning

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 112q, Bjerge By, Svallerup, Osvejen 82, 4480 Store Fuglede, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12178.

Dispensation til genopførelse af offentlig toiletbygning

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler