Dispensation til genopførelse af offentlig toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4p, Bjerge By, Svallerup, Søndervang 29, 4480 Store Fuglede, i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12177.

21-12177 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler