Dispensation til genopførelse af lade

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10a, Thurø By, Thurø, Søndervej 58, Thurø, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at genopføre lade som erstatning for eksisterende bygning, som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12141.

Dispensation til genopførelse af lade

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler