Dispensation til genopførelse af fritliggende enfamiliehus efter nedrivning af eksisterende bolig

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3f, Gullerup By, Bjergby, Hanklitvej 13, 7900 Nykøbing Mors, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bolig, som ansøgt, med ændringer af terrasserne af 23. september 2021 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04779.

Dispensation til genopførelse af fritliggende enfamiliehus efter nedrivning af eksisterende bolig

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler