Dispensation til gennemførelse af lavbundsprojekt

Publiceret 03-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 2a og 2e Venø By, Venø, 7600 Struer, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Dispensationen forudsætter accept fra lodsejerne. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10682.

Dispensation til gennemførelse af lavbundsprojekt

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler