Dispensation til flytning/ny bygning af støttemur ved terrasse

Publiceret 07-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 376, Dybvighovedvej 300, 6200 Løjt Kirkeby, Løjt Kirkeby, Løjt. Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte, efter nedenstående gennemgang. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12320.

Dispensation til flytning/ny bygning af støttemur ved terrasse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler