Dispensation til flytning af adgangsvej i Vejle Kommune

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3c, Brejning By, Gauerslund, Brejning Strand 105, 7080 Børkop i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af adgangsvejen, jf. gennemgang i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/10824.

21/10824 Dispensation til flytning af adgangsvej.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler