Dispensation til fastlæggelse af nyt skel ved arealoverførsel i Middelfart Kommune

Publiceret 01-09-2021

Afgørelsen drejer sig om arealoverførsel mellem matr. nr. 4l og 46a, begge Staurby By, Strib Røjleskov, Gl. Strandvej 136, 5500 Middelfart

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nyt skel ved arealoverførsel mellem matr. nr. 4l og 46a, begge Staurby By, Strib Røjleskov.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 20/04560.

20/04560 Dispensation til fastlæggelse af nyt skel.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder