Dispensation til facadetilpasninger og ændret anvendelse

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13a, Markeslev By, Hørby, Markeslev Huse 12, 4300 Holbæk, Holbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04544.

Dispensation til facadetilpasninger og ændret anvendelse

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler