Dispensation til facadeændringer

Publiceret 29-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4, Farø By, Bogø, Grundsundvej 699, 4793 Bogø By, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14469.

Dispensation til facadeændringer

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler