Dispensation til etablering af sø

Publiceret 13-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4d Glænø, Ørslev, Glænø Skovvej, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05180.

Dispensation til etablering af sø

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler