Dispensation til etablering af sauna

Publiceret 09-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 22ba, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge, Østersøvej 7, 4673, i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04654.

Dispensation til etablering af sauna

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler