Dispensation til etablering af samlebrønd i forbindelse med nedgravning af jordvarmeslanger

Publiceret 02-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 87f, Strandgårde, Holmsland Klit, Sønder Klitvej 91, 6990, i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13649.

Dispensation til etablering af samlebrønd i forbindelse med nedgravning af jordvarmeslanger

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler