Dispensation til etablering af et regnvandsudløb mv.

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 21ao Nagelsti By, Toreby, og matr. 7000q Nagelsti By, Toreby, Brovejen, 4800 Nykøbing F. Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13083.

Dispensation til etablering af et regnvandsudløb mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler