Dispensation til dæksel, teknikskab og udluftningsbøjning i Næstved Kommune

Publiceret 13-09-2021

Afgørelsen drejer sig om matr. nr. 13b, Ring By, Hammer, Vordingborg Landevej 34, 4700 Næstved, i Næstved Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Vilkår for dispensationen Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Eventuelt overskydende materiale skal køres bort til en placering uden for strandbeskyttelseslinjen.
  • Arealerne, der berøres af anlægsarbejdet, skal retableres straks efter arbejdets afslutning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/13938.

21/13938 Dispensation til dæksel, teknikskab og udluftningsbøjning.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler