Dispensation til at flytte trappe og etablere redskabsrum

Publiceret 27-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1ev, Nyborg Markjorder, Strandalleen 92, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04578.

Dispensation til at flytte trappe og etablere redskabsrum

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler