Dispensation til at etablering af frugtplantage samt adgangsvej

Publiceret 13-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14b Daugård By, Daugård, Strandvejen 16, 8721 Daugaard, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 4, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14188.

Dispensation til at etablering af frugtplantage samt adgangsvej

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler