Dispensation til at ændre tagkonstruktion

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2aa, Lundø By, Lundø, Lundøvej 181, 7840 Højslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04699.

Dispensation til at ændre tagkonstruktion

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler