Dispensation til at ændre facade (vinduer og døre) på bolig

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 13a Skalkendrup By, Aunslev, Strandskovvej 1, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14537.

Dispensation til at ændre facade (vinduer og døre) på bolig

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler