Dispensation til arealoverførsel

Publiceret 14-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen fra matr. nr. 14aa til 14q, begge Tilsted By, Tilsted, Simons Bakke 31, 7700 Thisted, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10904.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler