Dispensation til ændring af tag på udhus

Publiceret 28-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr matr.20b Bogø By, Bogø, Grønsundvej 612, 4793 Bogø. Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14630.

Dispensation til ændring af tag på udhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler