Dispensation til ændring af placering af offentligt toilet

Publiceret 06-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8f Vorde By, Vorde, Strandvejen 19, Hjarbæk Strand, 8831 Løgstrup, i Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Denne afgørelse erstatter den tidligere meddelte afgørelse af 10. juni 2020, j.nr. 20/01396-4. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09014.

Dispensation til ændring af placering af offentligt toilet

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler