Dispensation til ændring af facader og udvendig isolering, samt bibeholdelse af skur

Publiceret 14-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 23n , Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 32, 9982 Ålbæk, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/05973.

Dispensation til ændring af facader og udvendig isolering, samt bibeholdelse af skur

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler