Dispensation til adgangsvej

Publiceret 07-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 251d, Nykøbing M. Markjorder, Strandparken 19, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til adgangsvejen som beskrevet i redegørelsen nedenfor. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06719.

Dispensation til adgangsvej

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler