Afslag til udvidelse af udhusbygning

Publiceret 22-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.68, Nygård, Strandgårdsvej 8, Kegnæs, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00560.

Afslag til udvidelse af udhusbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler