Afslag til udvidelse af sommerhus i Norddjurs Kommune

Publiceret 28-09-2021

Afgørelsen vedrører matr.4x, Fjellerup By, Fjellerup, Strandvejen 55, 8585 Glesborg, Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14653.

21/14653 Afslag til udvidelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent