Afslag til udstykning af fiskerhus i Struer Kommune

Publiceret 03-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a Bredalsgård, Humlum, Bredalsvigvej 10, Humlum i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning og fastlæggelse af nyt skel ved fiskerhus.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/00052.

21/00052 Afslag på ansøgning om udstykning af fiskerhus, Humlum.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler