Afslag til orangeri ved sommerhus

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1d Spøttrup By, Halling, Rypevej 11, 8300 Odder. Odder Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14627.

Afslag til orangeri ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler