Afslag til opførsel af affaldsstation til sommerhuse

Publiceret 13-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 39e, Skovby Nymark, Skovby, Donnervej, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04824.

Afslag til opførsel af affaldsstation til sommerhuse

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler