Afslag til legeplads med udkigsplatform

Publiceret 30-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 88a, Hals By, Hals, Ølandsvej 1, 9370 Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/07253.

Afslag til legeplads med udkigsplatform

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler