Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 12l Nordby By, Nordby, Hverremosevejen 29, 8305 Samsø. Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14420.

Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler