Afslag til genopførelse af sommerhus i Syddjurs Kommune

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen drejer sig om matr. nr. 38ah Agri By, Agri, Fuglsøvej 21, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13921.

21/13921 Afslag på genopførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent