Afslag til garage delvist inden for strandbeskyttelseslinjen i Haderslev Kommune

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører matr.67, Lunding, Starup, Solkær 1, Lønt, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/13729.

21/13729 Afslag på ansøgning om garage.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent