Afslag til indretning af førstesal på bolig ved isætning af tagvinduer og ændrede gavle på landbrugsejendom i Nordfyns Kommune

Publiceret 27-09-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. nr. 63a, Bogense Markjorder, Storkenhøjvej 73, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte ændringer af gavle, isætning af tagvinduer samt udvidelse af boligarealet.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04707.

Afgørelse Storkenhøjvej 73 Nordfyns kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent