Afslag til at foretage skovrejsning

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 19i, Helnæs By, Helnæs, Helnæs Byvej 30, 5631 Ebberup, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte skovrejsning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14170.

Afslag til at foretage skovrejsning

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler