Afslag til altaner og altandøre

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 50b Stouby By, Stouby, Sanatorievej 38, 7140 Stouby, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11160.

Afslag til altaner og altandøre

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler