Afgørelse vedrørende boardwalk og pæle

Publiceret 30-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 222v, 1mo, 1mn, alle Hals By, Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til pælene som ansøgt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 6, jf. § 15, til boardwalk.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04603.

Afgørelse vedrørende boardwalk og pæle

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler