Afgørelse vedr. arealoverførsel, matr. nr. 1cn, Bøjden By, Horne

Publiceret 29-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1cn, Bøjden By, Horne Bøjdenlandevej, 5600 Faaborg, i Faaborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at en mindre del af matr. nr. 1cn, overføres til matr. nr. 1h, Bøjden By, Horne. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at den resterende del af matr. nr. 1cn, i alt 1.2 ha overføres til matr. nr. 1p, Bøjden By, Horne.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00572.

Afgørelse vedr. arealoverførsel, matr. nr. 1cn, Bøjden By, Horne

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler