Ændret dispensation til konvertering af mellemgang, Andkær Strand 19, Nyborg kommune

Publiceret 23-09-2021

Ændret dispensation til konvertering af mellemgang til køkken for sommerhuset indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr.6n, Bovense By, Bovense, Andkær Strand 19, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet meddelte den 31. oktober 2020 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning til bad og toilet samt konvertering af mellemgang til køkken for sommerhuset, matr.6n, Bovense By, Bovense, Andkær Strand 19, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune.

Der ansøges om ændring af projektet, således at der alene sker udbygning til køkken.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 21/12241.

Afgørelse Andkær Strand Nyborg

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent