Tilladelse til renovering af 2 mindre udbygninger

Publiceret 15-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7b, Melby By, Årby, Sønderstrandsvej 54, 4400 Kalundborg, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til renovering af de 2 mindre udbygninger med den udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04687.

Tilladelse til renovering af 2 mindre udbygninger

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler