Tilladelse til placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning i Haderslev Kommune

Publiceret 05-10-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen, matr.11, Ørby, Vonsbæk, Ørbyhage 14, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre stuehus og driftsbygning med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15013.

21/15013 Tilladelse til nyt stuehus og driftsbygning.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent