Tilladelse til genopførelse og udvidelse af to driftsbygninger samt dispensation til hønsehus

Publiceret 18-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 85, Åstrup Ejerlav, Åstrup, Aastrup Søndermark 22, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune.

Driftsbygninger:
Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til genopførelse og udvidelse af to nye driftsbygninger til erstatning for eksisterende driftsbygninger med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Hønsehus:
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. §
15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13293.

21/13293 Tilladelse til genopførelse og udvidelse af driftsbygninger samt dispensation til hønsehus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler