Lovliggørende dispensation til opsætninger af pullerter og udlæg af strandsand

Publiceret 07-10-2021

Afgørelsen drejer sig om Kirkestræde 16-20, matr.116f, Thurø By, Thurø, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/15103.

21/15103 Lovliggørende dispensation til opsætning af pullerter og udlægning af strandsand.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent