Dispensation til udvidelse af sommerhus til forbedring af bad og toiletforhold

Publiceret 25-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 35f, Vadskærgård Hgd., Tørring, Ærenprisvej 39, Tørring, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af bad og toilet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04624.

Dispensation til udvidelse af sommerhus til forbedring af bad og toiletforhold

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler