Dispensation til udstykning af landbrugsejendom, Haderslev kommune

Publiceret 29-10-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen 201 m.fl. Vonsbæk Ejerlav, Vonsbæk m.fl., Bæk Møllenaf 18, 6100 Haderslev, Haderslev kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04969.

Dispensation til udstykning af landbrugsejendom

Yderligere information:

Morten Heinemann

Sagsbehandler