Dispensation til udskiftning af vejbro

Publiceret 14-10-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000b Haldager By, Vadum, 9440 Aabybro, i Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11524.

Dispensation til udskiftning af vejbro

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler